Erikslust Veterinärklinik har drivits av undertecknad sedan 1997 och utökats i två omgångar, 2016 med ny operations- och tandavdelning och 2018 med nya personalutrymmen.

Idag ställs mycket höga krav på djurvården att leverera vård av hög kvalitet, med modern utrustning och veterinärer och övrig personal med hög kompetens.

I vårt dagliga arbete med våra kunder vet vi att våra djurägare månar mycket om sina djur och önskar ge dem bästa tänkbara vård, vilket är resurskrävande.

Som ett led i planeringen för framtiden har vi nu valt att bli en del av AniCura som delar våra värderingar vad gäller kvalitet på vård, service, personalvård och kundbemötande.

Som djurägare kommer ni knappast att märka någon skillnad när ni besöker oss. Vi kommer att fortsätta vara er ”lilla personliga klinik”. Personalen kommer att vara densamma och några prisjusteringar utöver det vanliga kommer inte att ske.

Fördelarna för oss alla är att kunna göra större investeringar i teknik och utbildning samt att vi får tillgång till ett stort nätverk av veterinära specialister både inom och utanför landet.

Vi hoppas att ni precis som vi kommer att bli nöjda med denna förändring.

 

Anita Leideman med team

Kliniken deltar nu i världens största observationsstudie av blodtryck hos katter. Målet med studien är att under 2018 samla in 10 000 blodtrycksmätningar på katter över 7 års ålder.

Syftet är att få en tydligare bild över omfattningen av högt blodtryck (hypertoni) samt hur sjukdomen kan upptäckas och behandlas.

Vad innebär högt blodtryck?

Hypertoni är en vanlig sjukdom hos äldre katter som försämrar livskvaliteten. Studier visar på att 1 av 8 katter över 9 år lider av detta tillstånd. Hypertoni kan orsaka skador på olika organ i kroppen såsom njurar, ögon, hjärna och hjärta. Sjukdomen kallas ”den tysta faran” då den oftast är svår att upptäcka i tid och visar sig först när katten fått permanenta skador. Vi rekommenderar därför att regelbunden blodtrycksmätning utförs på katter över 7 år. Detta för att upptäcka avvikelser och sjukdomar i god tid. 

Vill du veta mer om hypertoni hos katter, vänligen gå in på länken http://www.amodeus.vet/