Erikslust Veterinärklinik har drivits av undertecknad sedan 1997 och utökats i två omgångar, 2016 med ny operations- och tandavdelning och 2018 med nya personalutrymmen.

Idag ställs mycket höga krav på djurvården att leverera vård av hög kvalitet, med modern utrustning och veterinärer och övrig personal med hög kompetens.

I vårt dagliga arbete med våra kunder vet vi att våra djurägare månar mycket om sina djur och önskar ge dem bästa tänkbara vård, vilket är resurskrävande.

Som ett led i planeringen för framtiden har vi nu valt att bli en del av AniCura som delar våra värderingar vad gäller kvalitet på vård, service, personalvård och kundbemötande.

Som djurägare kommer ni knappast att märka någon skillnad när ni besöker oss. Vi kommer att fortsätta vara er ”lilla personliga klinik”. Personalen kommer att vara densamma och några prisjusteringar utöver det vanliga kommer inte att ske.

Fördelarna för oss alla är att kunna göra större investeringar i teknik och utbildning samt att vi får tillgång till ett stort nätverk av veterinära specialister både inom och utanför landet.

Vi hoppas att ni precis som vi kommer att bli nöjda med denna förändring.

 

Anita Leideman med team

Kliniken deltar nu i världens största observationsstudie av blodtryck hos katter. Målet med studien är att under 2018 samla in 10 000 blodtrycksmätningar på katter över 7 års ålder.

Syftet är att få en tydligare bild över omfattningen av högt blodtryck (hypertoni) samt hur sjukdomen kan upptäckas och behandlas.

Vad innebär högt blodtryck?

Hypertoni är en vanlig sjukdom hos äldre katter som försämrar livskvaliteten. Studier visar på att 1 av 8 katter över 9 år lider av detta tillstånd. Hypertoni kan orsaka skador på olika organ i kroppen såsom njurar, ögon, hjärna och hjärta. Sjukdomen kallas ”den tysta faran” då den oftast är svår att upptäcka i tid och visar sig först när katten fått permanenta skador. Vi rekommenderar därför att regelbunden blodtrycksmätning utförs på katter över 7 år. Detta för att upptäcka avvikelser och sjukdomar i god tid. 

Vill du veta mer om hypertoni hos katter, vänligen gå in på länken http://www.amodeus.vet/ 

Kaningulsot är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av viruset, rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV), och kan drabba både vildkaniner och tamkaniner. År 2013 upptäcktes en ny variant av RHDV typ 2 hos vildkaniner som även bröt ut hos våra tamkaniner. Viruset ses oftast under vår, sommar och höst men i Sverige förekommer det mest under sommarhalvåret.

Vi rekommenderar att alla kaniner vaccineras mot båda varianterna av kaningulsot. I nuläget har vi Filavac (mot kaningulsot typ 2) hemma som dessutom går att kombinera med det årliga vaccinet, Nobivac MYXO-RHD (mot kaninpest och kaningulsot typ 1). För bästa skydd bör Filavac ges var 6:e månad och Nobivac MYXO-RHD ges årligen. Det tar minst tio dagar innan kaninen utvecklar ett skydd mot gulsot efter vaccination.

Symtom och smittspridning

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur men även indirekt via avföring, blod, saliv och urin. Viruset kan också spridas via insekter, fåglar och asätare. Förutom hos djuren kan smittan finnas på annan utrustning, gräs, hö, foder, kläder och skor.

Kaninerna insjuknar snabbt och kan drabbas av allvarliga leverskador men har även lett till plötsligt dödsfall utan föregående symtom.  I vissa fall ses blodigt sekret eller skum från näshålan, kaninerna kan få svårt att andas samt uppvisa neurologiska störningar. RHDV smittar varken till människa eller andra djurarter.

Efter sjukdomsfall bör kaninburar, skålar, verktyg och liknande saneras. Då viruset är mycket motståndskraftigt är det viktigt att man använder ett oxiderande desinfektionsmedel och rengör allt material som burar, skålar och liknande. Börja med att rengöra ordentligt med rengöringsmedel och vatten tills all synlig smuts är borta. Därefter appliceras desinfektionsmedlet på ytorna och låt verka enligt tillverkarens instruktioner.  Textilier bör tvättas i 60 grader.

Vi rekommenderar att alla tamkaniner vaccineras dvs ute- som innekaniner, kaniner som används för tävling och kaniner som används för utställning. Vid frågor vänligen kontakta oss på 040 - 91 20 77. 

Källa: http://www.sva.se/djurhalsa/andra-djurslag/kanin-sjukdomar/kaningulsot

Under hösten erbjuder vi seniorkontroll av din hund och/eller katt. Seniorkontrollen består av en klinisk undersökning då vi tar ett omfattande blodprov, där man i tidigt skede kan fånga upp eventuella avvikelser, och analyserar ett urinprov. Hos katterna mäter vi även blodtrycket.

Att tänka på inför besöket

För att vi på bästa sätt ska kunna undersöka ditt djur uppskattas om ett urinprov medföljer vid undersökningen. Urinprovet bör vara taget samma dag, gärna 1 timma innan besöket, men kan också stå i kylen upp till 12 timmar. För att du enkelt ska kunna samla upp ren urin från din katt rekommenderar vi att kattsanden byts ut med "Catrine pärlgrus" som finns att köpa på kliniken. Har du frågor eller är du osäker på hur du ska gå tillväga hjälper vi dig gärna med att svara på dina frågor.

Vid blodtrycksmätning är det viktigt att katterna inte är stressade. Därför inleder vi kontrollen med att ta blodtrycket och därefter utförs en klinisk undersökning. Blir din katt stressad vid transport är ni välkomna att sitta in 20-30 minuter innan avsedd/bokad tid.

Vad kostar en kontroll?

Seniorkontroll av hund; 1750 kr (ord. pris 2450 kr)

Seniorkontroll av katt; 2250 kr (ord. pris 3000 kr)

Välkommen!

För tidsbokning vänligen ring oss på 040-91 20 77

Vi kan nu erbjuda alla former av ultraljudsundersökningar av buk och hjärta. Veterinär Katrine Lindegaard kommer till kliniken varannan vecka och gör dessa undersökningar. Katrine är färdigutbildad veterinär från Köpenhamns universitet sedan 2002 och blev steg 1 specialist i Sverige 2011. Katrine har många års erfarenhet från olika djursjukhus och är vidareutbildad inom ultraljud och kardiologi.

Ultraljud av buk används i samband med dräktighetsundersökningar samt vid utredning av olika sjukdomar. Vid undersökning av bukorgan kan man till exempel se urinsten, cystbildningar, infektion i livmodern och förändringar i njurar och lever. Det kan röra sig om undersökning av ett specifikt organ då ett blodprov till exempel har påvisat något onormalt. Det kan även röra sig om en förutsättningslös undersökning av samtliga bukorgan för att till exempel leta efter en tumör. Man kan även ta prover direkt från urinblåsa, från en misstänkt tumör eller ett förändrat organ.

De flesta hjärtsjukdomar kräver ultraljudsundersökning för rätt diagnos. I vissa fall hör man ett blåsljud och vill veta om detta blåsljud orsakas av en hjärtsjukdom och om narkos kan utföras säkert. I andra fall visar patienten symtom på hjärtsvikt och man behöver mer information om hjärtats tillstånd och sjukdomsprognos.

Feliscratch by Feliway

Nu finns Feliscratch by Feliway, som får katten att klösa där du önskar. Feliscratch placeras på klösträdet eller -stammen med hjälp av en pipett. Feliscratch ökar acceptansen för klösträdet och kan också användas för att vänja katten vid ett nytt klösträd eller en klösmöbel. Den attraherar på tre olika sätt;

  • Feliscratch består av pipetter som innehåller feromoner som signalerar att katten ska klösa där du önskar
  • Med pipetten färgas klösträdet blått, vilket får katten att upptäcka feromonet visuellt och lockar katten till att klösa här. Färgmarkeringen blir ljusare med tiden, men försvinner aldrig helt.
  • Feliscratch avger en gott doftande kattmynta 

Har du tänkt på att din hund/ katt också behöver gå till tandläkaren?

Om ditt djur har ett eller flera av följande symptom, är det dags för en GRATIS TANDKONTROLL

– Luktar det illa från munnen?

– Har du sett rodnad i tandköttet, eller beläggningar på tänderna?

Ring nu och boka tid för en gratis tandkontroll på: 040 – 91 20 77

Kom ihåg! När din hund eller katt kommer till oss för tandbehandling här på kliniken, får du 10 % rabatt på alla våra tandprodukter på behandlingsdagen!