Laboratorium

På vårt laboratorium har vi möjlighet att köra flertalet blodanalyser, såväl allmänna kontroller för t.ex. lever, njurar och sockersjuka som mer specifika analyser såsom prov för bukspottskörtelinflammation, sköldkörtelsjukdom m.m. Detta innebär att vi snabbt får svar på våra prover och kan meddela provsvaren till er inom kort.

Vi utför även urinanalys samt mikroskopering av hudprover, vaginalutstryk och urinprover. Vid behov för vidare analyser skickar vi prover till externa laboratorier. Oavsett vad provsvaret visar så ringer vi alltid svaret till er.