Poliklinik

Friskvård:

På poliklinikavdelningen är ni varmt välkomna för vaccination, hälsoundersökningar och besiktningar av såväl vuxna som valp-/kattungekullar. Kanske har ni en äldre hund eller katt som ni önskar en seniorkontroll av?

Klinikägare Anita Leideman och veterinär Astrid Borg innehar tillstånd att utfärda intyg för hjärt- och patellastatus för de hundraser där detta krävs innan djuret kan användas i avel. Astrid Borg är även så kallad officiell veterinär med rätt att utfärda intyg inför t.ex. utlandsresor utanför EU i de fall det krävs.

Medicinska utredningar:

Vi gör de flesta typer av medicinska utredningar om ditt djur skulle visa symtom på sjukdom. Vi utreder t.ex. magtarmproblem, njursjukdom, hjärtsjukdom, hälta, urinvägsproblem, undersökning av knutor och mycket mer. På kliniken finns den mesta utrustning för diagnostik såsom röntgen, ultraljud, EKG, blodtrycks- och ögontryckmätare m.m. Vi har även ett eget laboratorium för många blod- och urinanalyser, se mer under fliken "laboratorium". Vid behov finns dagstallar där patienter kan ligga inne över dagen, t.ex. för dropp och medicinering.

Ultraljud

Vi erbjuder ultraljud av buk alla dagar i veckan, och vi kan nu även erbjuda mer komplicerade ultraljudsundersökningar av buk samt ultraljud av hjärta tillsammans med veterinär Katrine Lindegaard. Katrine kommer till oss på Erikslust veterinärklinik två gånger i månaden.

Katrine Lindegaard tog sin veterinärexamen vid Köpenhamns Universitet 2002 och blev svensk steg 1-specialist i hundens och kattens sjukdomar 2011. Katrine har många års erfarenhet med ultraljud från bland annat olika djursjukhus och är vidareutbildad inom ultraljud och kardiologi.

Ultraljud av buk används i samband med dräktighetsundersökningar samt vid utredning av många olika sjukdomar. Vid undersökning av bukorgan ser man till exempel urinsten, cystbildningar, infektion i livmodern och förändringar i njurar och lever. Det kan röra sig om undersökning av ett specifikt organ, till exempel levern, för att ett blodprov har påvisat något onormalt. Det kan även röra sig om en förutsättningslös undersökning av samtliga bukorgan för att till exempel leta efter en tumör. Man kan även ta prover direkt från urinblåsan, från en misstänkt tumör eller ett förändrat organ.

De flesta hjärtsjukdomar kräver ultraljudsundersökning för rätt diagnos. I vissa fall hör man ett blåsljud och vill veta om detta blåsljud orsakas av en hjärtsjukdom och om exempelvis en narkos är säker. I andra fall visar patienten symtom på hjärtsvikt och man behöver mer information om hjärtats funktion samt behandlingsmöjligheter. Med ultraljud är det möjligt att i detalj visa och mäta blodflödet i hjärtats förmak, kammare och blodkärl och diagnostisera en eventuell hjärtsjukdom.

Röntgen

Vid vissa utredningar som t.ex. hälta eller urinvägsproblem kan det bli aktuellt med röntgen. Vi har digital direktröntgen i direkt anslutning till vår poliklinik. Här är ni även välkomna att boka för SKK-röntgen av höfter och armbågar som hos många raser krävs innan de kan gå i avel.

Avlivning:

Att ta beslut om att låta sitt djur få somna in är aldrig lätt. Men ibland är det oundvikligt för att djuren inte ska genomgå onödigt lidande. Hos oss är det alltid veterinärerna som utför själva avlivningen. Ofta vet ni som djurägare själva när det är dags, men är ni tveksamma finns det självklart möjlighet att boka tid för en ordentlig veterinärundersökning först.

Vi försöker alltid tilldela dig och ditt djur ett avskiljt rum där ni kan ta farväl i lugn och ro. Vid ankomst guidas ni in på det rum som förberetts åt er. Väl därinne får man som djurägare skriva under en anhållan om avlivning och betalningen görs på rummet, så man slipper stå i väntrummet med övriga kunder. Kan eller vill du som ägare inte närvara på kliniken är det viktigt att ditt ombud har med sig en fullmakt från dig.

Därefter får ditt djur oftast en lugnande spruta, så denne inte ska behöva uppleva hanteringen som stressande. Detta sker i överenskommelse med er, och i vissa fall kan det vara aktuellt att avstå lugnande medicinering. När ditt djur är trött så läggs en venkateter i benet, och en överdos narkosläkemedel ges direkt i blodet. Veterinären lyssnar på hjärtat och försäkrar sig om att djuret fått somna in. Vi rekommenderar i första hand djurägaren att om möjligt sitta med sitt djur under hela tiden, då detta oftast ger lugn och trygghet till djuret. Vill man dock gå ut från rummet under själva avlivningen så är det självklart okej, och om så önskas får man gärna komma in och se sitt djur direkt efter.

Vad händer med kroppen? Har man tillstånd och möjlighet till det så kan man välja att ta kroppen med sig hem som den är. Vanligare är dock att kroppen kremeras. Man kan då välja vanlig kremering då man inte får askan tillbaka, eller separat kremering då ditt djur kremeras för sig själv och du får just ditt djurs aska tillbaka. Vid separat kremering kan man mot en mindre kostnad välja att få en annan urna än den pappurna som ingår. Vi ringer när askan har kommit tillbaka till kliniken, det tar vanligtvis upp till 14 dagar. Sysav erbjuder  en djurkyrkogård vid rekreationsområdet Spillepengen i Malmö, se mer om detta på Sysavs hemsida.