Vibrationsträning

Vibrationsträning bidrar till en effektiv muskeluppbyggnad under en kort tid. Träningen stimulerar kroppens muskulatur som utsätts för en hastig rörelse uppåt, som upprepas ca 30 gånger per sekund. Kroppen svarar med att kontrahera de muskler som tar upp rörelsen vilket leder till att muskelfibrer aktiveras och muskelns styrka ökar. Det finns idag många studier som stärker de positiva effekterna vid vibrationsträning.

Vibrationsträning är lämplig för

  • äldre hundar med dålig muskulatur och nedsatt balans
  • hundar med kroniska rörelseproblem/smärttillstånd (ex artros)
  • som ett träningskomplement till hårt arbetande hundar (jakt/brukshundar)
  • som del i rehabilitering efter ortopediska ingrepp och som alternativ/komplement till simning
  • träningen verkar lugnande på stressade individer och för allmänt välbefinnande.

Vibrationsträning är också ett bra verktyg vid viktminskning/bantning av både hundar och katter. Genom att stärka muskulatur och leder förhindras att skador uppstår.